Chýba mi zub

Chýba mi zub

chyba mi zub

Ak Vám chýba zub, najlepším riešením je zubný implantát. Titánová skrutka, ktorá je zavedená do kosti. Táto skrutka slúži ako základ pre prípravu na korunku, mostík, alebo snímateľnú náhradu. Po zahojení implantátu je klient pripravený na tieto možnosti.

Zubné korunky sú riešením, pre pacientov, ktorí majú opotrebované, neestetické zúbky alebo ktorým chýba viac zubov, tak sa využíva metóda mostíka.

Snímateľné zubné náhrady sú najmenej výhodné, ale finančne najdostupnejšie. V špecifických prípadoch, pri ktorých nie je možné zhotovenie fixnej náhrady a ani zavedenie implantátov, je nutné zhotoviť snímateľnú náhradu chýbajúcich zubov.

cancel
cancel

CENNÍK

Pre zobrazenie cenníka si vyberte jednu z indikácií.