Vstupná prehliadka

Vstupná prehliadka/vyšetrenie

Na prvej vstupnej prehliadke pacient vyplní zdravotný dotazník. Na základe dotazníka, statusu chrupu a podľa potrieb pacienta, lekár pripraví podrobný liečebný plán podľa potrieb a finančných možností pacienta.

Doba ošetrenia

Vstupná prehliadka trvá približne 30 minút pod vedením pána/pani doktora/-ky a zdravotnej sestry. Počas prehliadky sa zapíše status chrupu pacienta, pacient dostane výmenný lístok na panoramatický RTG (OPG). Následne sa pacient objedná na prvé stomatologické ošetrenie.

Pre koho je určená/doba opakovania

Vstupná prehliadka/vyšetrenie je určené pre každého pacienta vo veku od 2 rokov, aj bez komplikácii. Slúži na predvídanie a predchádzanie problému.

Vstupná prehliadka/vyšetrenie sa odporúča raz ročne, no my klientov privítame aj dvakrát ročne.

 

V čom sme lepší

  • rýchla dostupnosť termínu
  • kvalifikovaný personál
  • odbornosť
  • vybavenosť diagnostických pracovísk v blízkosti
  • bezbolestnosť
cancel
cancel

CENNÍK

Pre zobrazenie cenníka si vyberte jednu z indikácií.