Záchovná stomatológia

Záchovná stomatológia

Hlavným cieľom záchovnej stomatológie je postihnutý zub zachrániť.

Záchovná stomatológia je základná stomatologická disciplína, pretože jej náplň tvorí prevencia a terapia zubného kazu a jeho následkov, teda zápalu zubnej drene, zápalu ozubice, okostice, dentálnych fokálnych infekcii. Záchovná stomatológia je odbor zubného lekárstva, ktorý sa zaoberá vyplňovaním defektov zubov, ako napríklad plombami, ústnou hygienou, koreňovými výplňami. Hlavným cieľom záchovnej stomatológie je postihnutý zub zachrániť. Ak ide o ľahšie poškodenie, ktoré nezasahuje nervový systém zubu je možné tieto defekty riešiť výplňou (plombou). Samotný druh výplne, či už biela výplň alebo amalgámová sa stanovuje individuálne podľa vyhodnotenia všetkých aktuálnych špecífík a tiež prianí pacienta. Ak sa jedná o tažšie poškodenie zubu, pristupuje sa k ošetreniu koreňových kanálikov – endodoncia.

1. Zubný kaz

Patrí medzi najrozšírenejšie choroby človeka. V našich podmienkach postihuje takmer celú populáciu a to už od útleho veku. Je to civilizačné ochorenie, pretože súvisí so zmenami, ktoré priniesla civilizácia najmä v oblasti výživy. Obsahuje veľa sacharidov, ktoré utvárajú v dutine ústnej vhodné podmienky na rozmnožovanie mikroorganizmov.

Charakterizuje poškodenie tvrdých zubných tkanív v mysle ich narušenia, rozpadu až straty. Na vzniku zubného kazu je potrebná prítomnosť a vzájomné spolupôsobenie troch faktorov:

 • Vnímavý povrch zuba
 • Kariogénna potrava (sacharidy)
 • Mikroorganizmy

2. Terepia

 • Amalgámové a fotokompozitné výplne
 • Pečatenie zubov, preventívne výplne
 • Skloinomérne výplne

Doba ošetrenia

Pri záchovnej stomatológii záleží doba ošetrenia od rozsiahlosti práce, materiálu.

Pre koho je určená/doba opakovania

Záchovná stomatológia je určená pre každého pacienta, ktorí má určitý zubný defekt.

V čom sme lepší

 • rýchla dostupnosť termínu
 • kvalifikovaný personál
 • odbornosť
 • bezbolestnosť
 • moderná vybavenosť strojov
 • kvalita materiálov
cancel
cancel

CENNÍK

Pre zobrazenie cenníka si vyberte jednu z indikácií.