• MENU
cancel

Mgr. Jana Zjarová

Vzdelanie

2015-2017 Univerzita Pardubice, špecializácia - ošetřovatelská péče v interních oborech - Mgr.
2012-2015 Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, obor: ošetrovateľstvo - Bc.

Objednajte sa Objednajte sa
cancel