• MENU
cancel

MUDr. Milan Bereš, PhD, MPH

 

Personálne skúsenosti a edukácia

 • Štúdium stomatológie – Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, Košice, 9/1989 – 9/1996
 • Atestácia I. stupňa v odbore stomatológia, 2002
 • Postgraduálne štúdium - Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, Košice, 9/1996 - 8/2004
 • Obhajoba dizertačnej práce - PhD
 • Odborný asistent – Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, Košice, 9/1996 - trvá
 • Lekár v UNLP na Klinike stomatológie a maxilofaciálnej chirurgie od 9/1996 – trvá
 • Participácia na štrukturálnych fondoch Lekárskej fakulty UPJŠ, Košice: Pokročilé Implantáty (POKIMP) a Centrum excelentnosti (CEBT) 2011-2014
 • Špecializácia v odbore: maxilofaciálna chirurgia – 2013 na Lekárskej fakulte UPJŠ
 • Špecializácia v odbore: Master of Public Health (MPH) – 2013 na Slovenskej zdravotníckej univerzite v Bratislave
 • Absolvovanie akreditovaného študijného programu – Health administration (MHA) – 2015 na Vysokej škole zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave
 • Aktívny a pasívny účastník mnohých stomatologických konferencií, sympózií a kongresov doma i v zahraničí
 • Autor a spoluautor viacerých odborných publikácií a prednášok
 • Člen European Association for Cranio-Maxillo-Facial Surgery
 • Člen dozornej rady Slovenskej spoločnosti oro-maxilo-faciálnej chirurgie
Objednajte sa Objednajte sa
cancel