• MENU
cancel
Dentálna hygienaDentálna hygienaDentálna hygiena

Dentálna hygiena

Dentálna hygiena

Profesionálna dentálna hygiena je v súčasnosti dôležitým prvkom komplexnej liečby chorôb  parodontálnych tkanív a je neoddeliteľnou súčasťou terapie všetkých ochorení zubov. Ústna hygiena je profesionálne čistenie zubov spôsobom odstránenia zubného kameňa, nad aj podďasnových zubných usadenín a vyhladenie povrchu koreňa.

Osobitnú pozornosť si zaslúži mechanizmus tvorby zubných usadenín.

I. Proces začína usadením organických látok na povrchu zuba, pričom vzniká povlak, ku ktorému sa pripájajú baktérie a ich produkty. Následok predstavuje sformovanie pevnej základne zubných usadenín.

II. Tvorba nadďasnového povlaku vytvára podmienky pre tvorbu podďasnových usadenín, ktoré podporujú zápalový proces v okolitých tkanivách zuba.

III. Po čase dochádza k vápenateniu zubného povlaku, ktorý sa premení na zubný kameň. Zubný kameň zase slúži ako "útočisko" pre baktérie, chráni ich pred mechanickými a chemickými vplyvmi, čo vytvára priaznivé podmienky pre ich rozmnožovanie a rast.

Tieto procesy vedú k vzniku parodontitídy, čo je zápalové ochorenie závesného aparátu zuba. Paradontitída spôsobuje deštruktívne zmeny kostného tkaniva, ktoré môžu viesť k následnej strate zubov. Množstvo vedcov v súčasnosti dokázalo, že hlavnou príčinou ochorenia parodontitídy je zubný povlak, ktorý obsahuje veľké množstvo mikroorganizmov.

Odbornú ústnú hygienu je potrebné vykonávať každých 6 mesiacov. V prípade ortodontickej liečby, implantátov, protéz alebo paradontitídy sa odporúča dentálna hygiena raz za 3 mesiace. 

Odborná ústna hygiena prebieha v niekoľkých etapách.

Zubný kameň sa odstraňuje pomocou ultrazvukových strojov a špeciálne prispôsobených násad. Tento postup nepoškodzuje zubnú sklovinu a je bezbolestný. V prípade potreby ultrazvukového čistenia a odstránenia kameňa pod ďasnami môže DENTALCENTER použiť aj operačný mikroskop pre lepšiu vizualizáciu a skvalitnenie služieb.

Z povrchu zubov vieme odstrániť tmavý povlak pomocou Air Flow (pieskovania). Metóda spočíva v tom, že zmes vzduchu a vody so špeciálnym práškom sa pod tlakom dostáva na povrch zubov (buď na báze uhličitanu vápenatého alebo glycínu). Na rozdiel od tradičnej sódy (bikarbonát sodný), ktorá má ostré rohy častíc, častice uhličitanu vápenatého majú sférickú formu, preto povrch zubov nepoškriabu, ale očistia a vyleštia.

Zuby sa leštia pomocou špeciálnych násadok (kefiek, gumených hláv) a rôznych leštiacich pást, aby bol povrch zuba hladký a aby sa na ňom čo možno najdlhšie nevytvoril nový povlak. Na konci procedúry potrieme zuby fluórom, aby sme posilnili sklovinu a znížili ich citlivosť.

Zvláštnu pozornosť v DENTALCENTER venujeme hygienickým lekciám, na ktorých vyberáme individuálne výrobky ústnej hygieny pre domáce podmienky a vyučujeme správnu techniku čistenia zubov.

Cenník zákroku

Dentálno - hygienické výkony

 

Dentálna hygiena /45-60 min/ 45 €
Pieskovanie /Air Flow/ /15-30 min/ 25 €
Odstránenie zubného kameňa a povlakov /1 sexant-10 min/ 8 €
Leštenie a fluoridácia zubov /1 sexant-10 min/ 4 €
Motivácia a inštruktáž /10 min/ 5 €
Vyšetrenie intenzity krvácania /index KOD, PBI+ motivácia a inštruktáž/ /10 min/ 3 €
Kontrolné vyšetrenie-Recall /odstránenie ZK+povlakov/ /druhá a ďalšia návšteva/ 30 €
Ambulantné bielenie zubov /60-120 min/ 179 €
Domáce bielenie zubov 179 €
Komplexné bielenie zubov/ambulantné+domáce/ 299 €
Parodontické čistenie chrupu  35 €
Objednajte sa Objednajte sa
cancel