• MENU
cancel
OrtodonciaOrtodonciaOrtodoncia

Ortodoncia

 

Ortodoncia je stomatologický odbor, ktorý sa zaoberá anomáliami vo vzájomnom postavení zubov a čeľustí. Ortodontická vada sa môže prejaviť už v detstve. Cieľ ortodontickej liečby je dosiahnuť správne postavenie zubov a čeľustí. Zlepšíme tak estetický vzhľad pacienta, žuvaciu funkciu chrupu, umožníme správnu výslovnosť a uľahčíme zubnú hygienu.

Problém „krivých zubov“ môže vzniknúť z rôznych príčin. Môže mať svoju príčinu v zuboch samotných, v ich veľkosti či postavení čeľustí, ale aj v tkanivách okolo zubov, ako sú pery a jazyk. Krivé zuby si človek môže spôsobiť aj sám svojimi zlozvykmi, ako napríklad vkladaním si rôznych predmetov medzi zuby. 

Usporiadaný chrup nie je len estetickou záležitosťou. Správne usporiadaný chrup predchádza aj opotrebovaniu zubov a ochoreniam čeľustného kĺbu. Výhodou ortodontickej liečby je aj návyk pravidelného čistenia zubov.

Rôzne typy ortodontických vád vyžadujú rozdielny prístup v liečbe. V súčasnosti používame dva druhy zubných strojčekov: fixný a snímateľný aparát. O tom, ktorý typ zubného strojčeka sa použije a aký bude priebeh liečby rozhoduje ortodontista na základe podrobného klinického vyšetrenia pacienta, röntgenových snímkov a študijných modelov, ktoré sa pripravia na základe odtlačkov zubov pacienta.

Neviditeľné dlahy Invisalign

Invisalign vyrovnáva zuby pomocou radu takmer neviditeľných, snímateľných vyrovnávačov, ktoré sú vyrobené na mieru špeciálne pre vaše zuby. Vyrovnávač sa vymieňa každé dva týždne a zuby sa pomaly, týždeň za týždňom, postupne posúvajú smerom do určenej konečnej pozície. Ide o veľmi obľúbenú a modernú metódu.

Cenník zákroku

Ortodoncia

Ortodoncia - Invisalign od 3000 €
Objednajte sa Objednajte sa
cancel