• MENU
cancel
Parodontológia a PeriochirurgiaParodontológia a PeriochirurgiaParodontológia a Periochirurgia

Parodontológia a Periochirurgia

Cenník zákroku

Parodontológia a Periochirurgia

 

Frenulektómia/chirurgická úprava uzdičky/ 87 €
Hlboká uzavretá kyretaž za každý zub 25 €
Excizia mäkkých tkanív- rozsah do 4 cm 48 €
Palatinálny graft (rozsah 1-2 zuby alebo implantáty) 180 €
Palatinálny graft (rozsah viac než 1-2 zuby alebo implantáty) 270 €
Odklopenie mukoperiostálneho laloku vo frontálnom úseku s gingivou a osteoplastikou 200 €
Gingivoplastika /laloková operácia- posunuté laloky/ 82 €
Odklopenie mukoperiostálneho laloku 47 €
Koronárne posunutý lalok (1 zub) 75 €
Koronárne posunutý lalok (viac zubov) 150 €
Predĺženie klinickej korunky zuba/periochirurgické/ 160 €
Korekcia Gummy smile od 369 €-499 €
 
Objednajte sa Objednajte sa
cancel