• MENU
cancel
ProtetikaProtetikaProtetika

Protetika

Protetika

Zubná protéza je komplexná biochemická konštrukcia, ktorá musí nahradiť stratený zub a maximálne sa priblížiť parametrom živého. Hlavná úloha, ktorá stoji pred lekármi nášho centra, je výber takej konštrukcie náhrady, ktorá nielenže nahradí chýbajúce zuby, ale aj na čo najdlhšiu dobu zachová tie zostávajúce.

Kvalita protetiky je podmienená kvalifikáciou lekára, zubného technika a vybavením stomatologického centra. Protetika je v DENTALCENTER na vysokej úrovni a v plnom rozsahu. Používané metodiky a materiály sa neustále zdokonaľujú. 

Po odstránení zuba alebo niekoľkých zubov, mnohí pacienti odložia náhradu chýbajúcich zubov na neurčitý čas, bez zváženia dôsledkov. Čim viac času prejde od ich odstránenia, tým zložitejšie je následné riešenie problému. 

V prípade výrazných deformácií chrupu môže príprava k protetike zahŕňať ortodontickú liečbu s predbežnými chirurgickými krokmi. 

Mikroprotetika

Mikroprotetika je moderná a perspektívna metóda reštaurovania zubov. Podstatou metódy je znovuvytvorenie chýbajúcej časti zubu z keramického materiálu, obnovenie farieb, tvaru, priezračnosti, lesku a odolnosti proti zodretiu.

K  mikroprotézam patria:

  • in-lay (výplň),
  • on-lay,
  • fazeta (vrstva na prednú stranu zubov).

Keramické výplne

V minulosti si estetika a funkčnosť navzájom konkurovali a pri procese reštaurovania zubov sa musela jedna z nich obetovať.

Dnes je možné dosiahnutie oboch cieľov, ak sa obnova zuba robí s pomocou keramických výplní.

Pri nej nie je potrebné obrusovať zdravé zubné tkanivá, ako to niekedy býva pri protetike zuba korunkou. Lekár odstráni iba starú výplň a tkanivá napadnuté kazom a vezme odliatok alebo naskenuje zub.

Po dobu výroby stálej keramickej výplne lekár vloží dočasnú. Aby bola výplň prirodzeným pokračovaním zuba, musí sa pri jej výrobe stanoviť farba a stupeň priezračnosti.

Kovokeramika sa používa v prípade dlhodobo dočasnej protetiky pri nasadení implantátov. Menej často sa používa pri trvalej protetike, keď je stupeň poškodenia zuba natoľko vysoký, že zabezpečiť pevnosť konštrukcie je možné iba s pomocou pevného liatinového rámu. Kov a keramická hmota sa vyberajú podľa konkrétnej situácie. Osobitne kvalitné sú konštrukcie zo zliatín drahých kovov (zlato a platina, zlato a paládium) alebo titánu.

Nekovová keramika   umožňuje vzdať sa kovového rámu vďaka aplikácii pevných a priezračných materiálov zo špeciálnej keramiky (Empress, Zirkón, Emasc).
Ak je zub veľmi poškodený a jeho koreňové kanáliky už boli vyliečené, je potrebné osadiť do takéhoto zuba korunku. V minulosti boli jediným estetickým spôsobom protetiky kovovokeramické korunky. Ich hlavným nedostatkom je odrážanie rozptýleného svetla, kvôli čomu kovovokeramické korunky vyzerajú žiarivejšie ako prirodzené zuby.

Ďalším veľkým nedostatkom metalokeramiky je vznik šedého tieňa na okraji ďasien.

Optické vlastnosti nekovových celokeramických materiálov umožňujú dosiahnuť priezračnosť ako u prirodzených zubov a to vďaka neprítomnosti kovového rámu, čo je osobitne žiadúce pri protetike koruniek predných zubov. Bezkovové náhrady sú vyrobené z bioinertných materiálov a tým nespôsobujú vznik alergických reakcií.

Snímateľné protézy.

Rozoznávame nasledovné druhy:

  • snímateľné protézy s háčikmi a zámkami,
  • protézy na teleskopických korunkách.

Protetika na implantátoch

Protetika na implantátoch je samostatná oblasť protetiky vyžadujúca špeciálne znalosti od lekára. Na implantátoch môžu byť vyrobené jednotlivé korunky a mostíky. Okrem toho môžu slúžiť ako doplňujúce opory dokonca aj pri vlastných zuboch alebo držať snímateľné náhrady. 

Výhoda implantácie je v tom, že nie je potrebné pod korunkou obrusovať zdravé susedné zuby.

Cenník zákroku

Stomatologická protetika

 

Kovokeramická korunka /1-3 sedenia/ 210 €
Bezkovová estetická korunka - distálny úsek /1-3 sedenia/ 385 €
Bezkovová estetická korunka - frontálny úsek - vysokoestetická /1-3 sedenia/ 445€
CAD/CAM - dočasná korunka /120 min/ 85 €
Adhezívny mostík (s dostavbou chýbajúceho zuba) /90-120min/ 350 €
Dočasná živicová korunka /30 min/ 33 €
Skeletová protéza so zásuvným spojom /1-3 sedenia/ 810 €
Hybridná protéza /1-3 sedenia/ 390 €
Oprava zubnej náhrady /1-3 sedenia/ 65 €
Príprava zuba pred protetickým ošetrením /30 min/ 24 €
Dostavba korunky pred protetickým ošetrením /30 min/ 35 €
Paradontické čistenie /1 segment/ /15 min/ 35 €
Fixácia korunky /30 min/ 21 €
Sňatie korunky /30 min/ 22 €
Odtlačky /30 min/ 24 €
Fixná dlaha chrupu  /1 zub: 60-120 min/ 42 €
Dlahy (bielenie, fluoridacia, proti buxizmu) /2 sedenia/ 50 €
Odtlačky na dočasné korunky /15-30 min/ 19 €
Wax-up model zubu /výroba v laboratóriu/ /2 sedenia/ 35 €
Sadrový model chrupu / výroba v laboratóriu/ /2 sedenia/ 35 €
Rebazácia protézy /1 sedenie/ 95 €
Kovokeramická korunka na frontálnom úseku /1-3 sedenia/ 260 €
Oprava zubnej protézy /1 sedenie/ 60 €
Celková snímateľná zubná náhrada /1-3 sedenia/ 299 €
Čiastočná snímateľná zubná náhrada /60 min/ 290 €
Skeleta do snímateľnej zubnej náhrady /30 min/ 160 €
Spevňovacia mriežka /15 min/ 70 €
Liata spona /15 min/ 45 €
Kombinovaná spona /15 min/ 40 €
Drôtová spona /15 min/ 40 €
Pružná spona /15 min/ 70 €
Výstuž zo sklenených vlákien /15 min/ 120 €
Drôtená výstuž /15 min/ 65 €
Medzerník /15 min/ 130 €
Guličkový spoj /15 min/ 200 €
Objednajte sa Objednajte sa
cancel