• MENU
cancel
Vstupná prehliadkaVstupná prehliadkaVstupná prehliadka

Vstupná prehliadka

Vstupná prehliadka/vyšetrenie

Na vstupnej prehliadke pacient vyplní zdravotný dotazník. Na základe dotazníka, statusu chrupu a podľa potrieb pacienta, lekár pripraví podrobný liečebný plán podľa potrieb a finančných možností pacienta.

Doba ošetrenia

Vstupná prehliadka trvá približne 30 minút pod vedením pána/pani doktora/ky a zdravotnej sestry. Počas prehliadky sa zapíše status chrupu pacienta, pacient dostane výmenný lístok na panoramatický RTG (OPG). Následne sa pacient objedná na prvé stomatologické ošetrenie.

Pre koho je určená/doba opakovania

Vstupná prehliadka/vyšetrenie je určené pre každého pacienta po dovršení jedného roka života. Každé dieťa má po dovšení tohto veku povinnosť podstúpiť preventívnu prehliadku 2-krát ročne.

Prečo práve toto ošetrenie?

Prečo práve toto ošetrenie?

V čom sme lepší

  • rýchla dostupnosť termínu
  • kvalifikovaný personál
  • odbornosť
  • vybavenosť diagnostických pracovísk v blízkosti
  • bezbolestnosť

Cenník zákroku

Stomatologické výkony

 

Vstupná prehliadka (vyšetrenie chrupu, dokumentácia, fotoprotokol) /45-60 min/ 25 €
Preventívna prehliadka (vyšetrenie chrupu, dokumentácia, fotodokumentácia) /30-45min/ 20 €
Konzultácia /30-45min/ 20 €
Kontrola /30-45min/ 9 €
Preventívna prehliadka v rámci dentálnej hygieny /30-45 min/ 0 €
Estetická konzultácia /30-45 min/ 25 €
Implantologická konzultácia /2 sedenia/ 90 €
Zhodnotenie celkového stavu chrupu(dokumentácia, fotodiagnostika, RTG, odtlačky, návrh komplexného planá liečby) /2 sedenia/ 90 €
Príplatok za ošetrenie mimo ordinačného času/Prednostné ošetrenie 32 €
RTG intraorálna snímka /15-30 min/ 12 €
RTG Bietwing snímka /15-30 min/ 14 €
Skúška vitality zubov /5 min/ 7 €
Koferdam /5-10 min/ 13 €
RTG panoramatická snímka 15 €
Optra Gate 3 €
Anestéza mandibulárna 20 €
Anestéza slizničná 6 €
Anestéza injekčná 13 €
Anestéza intraligamentárna 19 €
Objednajte sa Objednajte sa
cancel