Pricelist

Price list of individual services and treatments

Duration Price *
/ Preventívna prehliadka, vyšetrenie chrupu a dokumentácia 30 min 0 €
/ Liečebný plán 15 min 35 €
/ Kontrolné vyšetrenie 15 min 35 €
Initial examination / Liečebný plán 15 min 35 €
Initial examination / Vstupná prehliadka, vyšetrenie chrupu a dokumentácia 60 min od 0 €
/ Extrakcia mliečneho zuba 30 min 32 €
/ Konzultácia 30 min 0 €
/ Kontrolné vyšetrenie 15 min 15 €
/ Liečebný plán 15 min 35 €
/ Sutura extrakčnej rany 15 min 16 €
/ Sutura slizničnej rany 15 min 20 €
/ Chirurgická revízia rany 15 min 27 €
/ Výber stehov 15 min 15 €
/ Konzultácia 30 min 0 €
/ Kontrolné vyšetrenie 15 min 35 €
/ Liečebný plán 15 min 35 €
/ Výber stehov 15 min 15 €
/ Sutura extrakčnej rany 15 min 16 €
/ Sutura slizničnej rany 15 min 20 €
/ Chirurgická revízia rany 15 min 27 €
/ Konzultácia 30 min 0 €
/ Kontrolné vyšetrenie 15 min 35 €
/ Liečebný plán 15 min 35 €
/ Extrakcia koreňa 30 min 38 €
/ Výber stehov 15 min 15 €
/ Konzultácia 30 min 0 €
/ Kontrolné vyšetrenie 15 min 35 €
/ Liečebný plán 15 min 35 €
/ Ošetrenie poextrakčnej alveolitidy 15 min 36 €
/ Trepanácia alveolu- 1 alveola 30 min 48 €
/ Ošetrenie poextrakčnej alveolitidy 15 min 15 €
/ Konzultácia 30 min 0 €
/ Kontrolné vyšetrenie 15 min 35 €
/ Liečebný plán 15 min 35 €
/ Komplikovaná extrakcia zuba 30 min 159 €
/ Sutura extrakčnej rany 15 min 16 €
/ Zastavenie poextrakčného krvácania 15 min 22 €
/ Chirurgická revízia rany 15 min 27 €
/ Zavedenie drenu 15 min 18 €
/ Konzultácia 30 min 0 €
/ Kontrolné vyšetrenie 15 min 35 €
/ Liečebný plán 15 min 35 €
/ Chirurgická konzultácia, vyšetrenie chrupu a dokumentácia 30 min 0 €
/ Liečebný plán 15 min 35 €
/ Extrakcia viackoreňového zuba 30 min od 139 €
/ Extrakcia jednokoreňového zuba/koreňa 30 min od 59 €
Chin removal / Sutura extrakčnej rany 15 min 16 €
Chin removal / Výber stehov 15 min 15 €
Chin removal / Konzultácia 30 min 0 €
Chin removal / Kontrolné vyšetrenie 15 min 35 €
Chin removal / Liečebný plán 15 min 35 €
Chin removal / Extrakcia zuba múdrosti 30 min od 220 €
Restorative dentistry Duration Price *
/ Skúška vitality zubov 1 zub 15 min 10 €
/ Skúška vitality zubov 15 min 19 €
/ Koferdam 15 min 13 €
/ Dočasné ošetrenie chrupu- 1 zub 30 min 15 €
/ Pečatenie fisúr- 1 zub 30 min 29 €
/ Odstránenie amalgámovej plomby- 1 zub 15 min 26 €
/ Odstránenie starej plomby- 1 zub 15 min 19 €
/ Dostavba 1 zuba 45 min 75 €
Dental hygiene / Dentálna hygiena 30 min 70 €
Dental hygiene / Dentálna hygiena 30 min 70 €
Restorative dentistry / Frontálny úsek vysokoestetická výplň 45 min 159 €
Restorative dentistry / Distálny úsek stredná náročnosť výplň 45 min 109 €
Restorative dentistry / Distálny úsek komplikovaná výplň 45 min 119 €
Restorative dentistry / Skloionomerná plomba- 1 zub 30 min 79 €
Restorative dentistry / Celková rekonštrukcia korunky zuba- 1 zub 60 min 120 €
Restorative dentistry / Korekcia plomby- 1 zub 15 min 13 €
Restorative dentistry / Použitie MTA 45 min 200 €
Restorative dentistry / Konzultácia 30 min 0 €
Restorative dentistry / Kontrolné vyšetrenie 15 min 35 €
Restorative dentistry / Liečebný plán 15 min 35 €
Endodontics Duration Price *
Endodontics / Sklenený čáp- 1 zub 15 min 45 €
Endodontics / Titánový čáp- 1 zub 15 min 32 €
Endodontics / RVG, odstráneniekariézneho dentinu, trepanácia, mechanicko-chemická preparácia koreňových kanálikov 15 min 20 €
Endodontics / Preplach jednokanálikového koreňa a dočasná výplň 60 min 39 €
Endodontics / Preplach dvojkanálikového koreňa a dočasná výplň 60 min 55 €
Endodontics / Preplach trojkanálikového koreňa a dočasná výplň 60 min 69 €
Endodontics / Preplach štvorkanálikového koreňa a dočasná výplň 60 min 85 €
Endodontics / Zaplnenie jednokanálikového koreňa 60 min 44 €
Endodontics / Zaplnenie dvojkanálikového koreňa 60 min 69 €
Endodontics / Zaplnenie trojkanálikového koreňa 60 min 99 €
Endodontics / Zaplnenie štvorkanálikového koreňa 60 min 120 €
Endodontics / Dostavba korunky predendodontickým ošetrením 30 min 48 €
Endodontics / Liečivá vložka v koreňovom kanáliku 15 min 19 €
Endodontics / Dočasná plomba na jeden zub 15 min 15 €
Endodontics / Mliečny zub 60 min 60 €
Endodontics / Re-Endodencia 60 min 44 €
Endodontics / Individuálny čap - kovový 30 min 89 €
Endodontics / Individuálny čap - bezkovový 30 min 219 €
Endodontics / Odstránenie čapu 15 min 22 €
Endodontics / Uzavretie perforácie zubného kanálika 15 min 80 €
Endodontics / Výber zlomeného nástroja 15 min 70 €
Endodontics / Re-Endodencia 60 min 44 €
Endodontics / Kontrolné vyšetrenie 15 min 35 €
Endodontics / Liečebný plán 15 min 35 €
Endodontics / Endodoncia pod mikroskopom 75 min 49 €
Endodontics / RVG, odstráneniekariézneho dentinu, trepanácia, mechanicko-chemická preparácia koreňových kanálikov 75 min 49 €
Endodontics / Preplach jednokanálikového koreňa a dočasná výplň 60 min 39 €
Endodontics / Preplach dvojkanálikového koreňa a dočasná výplň 60 min 55 €
Endodontics / Preplach trojkanálikového koreňa a dočasná výplň 60 min 69 €
Endodontics / Preplach štvorkanálikového koreňa a dočasná výplň 60 min 85 €
Endodontics / Zaplnenie jednokanálikového koreňa 60 min 44 €
Endodontics / Zaplnenie dvojkanálikového koreňa 60 min 69 €
Endodontics / Zaplnenie trojkanálikového koreňa 60 min 99 €
Endodontics / Zaplnenie štvorkanálikového koreňa 60 min 120 €
Endodontics / Dostavba korunky predendodontickým ošetrením 30 min 48 €
Endodontics / Liečivá vložka v koreňovom kanáliku 15 min 19 €
Endodontics / Dočasná plomba na jeden zub 15 min 15 €
Endodontics / Mliečny zub 60 min 60 €
Endodontics / Individuálny čap - kovový 30 min 89 €
Endodontics / Individuálny čap - bezkovový 30 min 219 €
Endodontics / Odstránenie čapu 15 min 22 €
Endodontics / Uzavretie perforácie zubného kanálika 15 min 80 €
Endodontics / Výber zlomeného nástroja 15 min 70 €
Endodontics / Konzultácia 30 min 0 €
Endodontics / Kontrolné vyšetrenie 15 min 35 €
Endodontics / Práca s mikroskopom 30 min 49 €
Endodontics / Liečebný plán 15 min 35 €
Endodontics / Konzultácia 60 min od 0 €
Aesthetic dentistry Duration Price *
/ Liečebný plán 15 min 35 €
/ Domáce bielenie zubov 30 min 179 €
/ Laserová korekcia ďasien- 1 zub 30 min 42 €
/ Laserová korekcia ďasien- 1 zub 30 min 42 €
/ Aplikácia ozdobného kamienka 30 min 42 €
/ Estetická konzultácia, vyšetrenie chrupu a dokumentácia 60 min od 0 €
Alteration of a “gummy smile” / Korekcia Gummy smile 60 min 399 €
Dental hygiene / Dentálna hygiena 30 min 70 €
Teeth whitening / Ambulantné bielenie zubov 60 min 299 €
Teeth whitening / 1 ošetrenie 60 min 239 €
Teeth whitening / Ambulantné bielenie zubov 60 min 299 €
Teeth whitening / 1 ošetrenie 60 min 239 €
Periodontitis Duration Price *
/ Chirurgická úprava uzdičky 30 min 87 €
/ Konzultácia 30 min 0 €
/ Kontrolné vyšetrenie 15 min 35 €
/ Liečebný plán 15 min 35 €
/ Odklopenie mukoperiostálneho laloku 60 min 200 €
/ Odklopenie mukoperiostálneho laloku 30 min 47 €
/ Odklopenie mukoperiostálneho laloku vo frontálnom úseku 30 min 200 €
/ Konzultácia 30 min 0 €
/ Kontrolné vyšetrenie 15 min 35 €
/ Liečebný plán 15 min 35 €
/ Gingivoplastika 30 min 82 €
/ Konzultácia 30 min 0 €
/ Kontrolné vyšetrenie 15 min 35 €
/ Liečebný plán 15 min 35 €
/ Palatinálny graf pre 1-2 zuby alebo implantat 30 min 180 €
/ Palatinálny graf viac než 1-2 zubov alebo implantátov 45 min 270 €
/ Konzultácia 30 min 0 €
/ Kontrolné vyšetrenie 15 min 35 €
/ Liečebný plán 15 min 35 €
/ Predĺženie klinickej korunky zuba 30 min 160 €
/ Koronárne posunutý lalok- viac zubov 45 min 150 €
/ Konzultácia 30 min 0 €
/ Kontrolné vyšetrenie 15 min 35 €
/ Liečebný plán 15 min 35 €
Periodontitis / Vyšetrenie intenzity krvácania 15 min 3 €
Periodontitis / Parodontické čistene- 1segment 15 min 15 €
Periodontitis / Paradontologické vyšetrenie 30 min 25 €
Periodontitis / Konzultácia 30 min 0 €
Periodontitis / Kontrolné vyšetrenie 15 min 15 €
Periodontitis / Liečebný plán 15 min 35 €
Removal of mucosal growths / Excízia mäkkých tkanív do 4 cm 30 min 48 €
Removal of mucosal growths / Konzultácia 30 min 0 €
Removal of mucosal growths / Kontrolné vyšetrenie 15 min 35 €
Prosthodontics Duration Price *
/ Skeletová protéza so zásuvným spojom 60 min 750 €
/ Hybridná protéza 60 min 750 €
/ Oprava zubnej náhrady 30 min 65 €
/ Flexi protéza - akrónová 60 min 699 €
/ Flexi protéza - vertex 60 min 499 €
/ Zásuvný spoj 15 min 299 €
/ Spevňovacia mriežka / zosilnenie protézy 15 min 70 €
/ Medzerník - snímateľná náhrada 15 min 799 €
/ Medzerník - dočasná náhrada rok 15 min 129 €
/ Guličkový spoj 15 min 120 €
/ Oprava zubnej náhrady 30 min 65 €
/ Čiastočne snímatlná náhrada 60 min 299 €
/ Konzultácia 30 min 0 €
/ Kontrolné vyšetrenie 15 min 35 €
/ Liečebný plán 15 min 35 €
/ Adhezívny mostík 60 min 1050 €
/ Mostík kovokeramický 60 min 520 €
/ Mostík bezkovový 60 min 798 €
/ Konzultácia 30 min 0 €
/ Kontrolné vyšetrenie 15 min 35 €
/ Liečebný plán 15 min 35 €
/ Kermaický Onlay/Inlay 60 min 389 €
/ Konzultácia 30 min 0 €
/ Kontrolné vyšetrenie 15 min 35 €
/ Liečebný plán 15 min 35 €
/ Kompozitný Onlay/Inlay 60 min 260 €
/ Konzultácia 30 min 0 €
/ Kontrolné vyšetrenie 15 min 35 €
/ Liečebný plán 15 min 35 €
/ Keramické fazety frontálny úsek 75 min 445 €
/ Konzultácia 30 min 0 €
/ Kontrolné vyšetrenie 15 min 35 €
/ Liečebný plán 15 min 35 €
/ Keramické fazety frontálny úsek 75 min 445 €
/ Konzultácia 30 min 0 €
/ Kontrolné vyšetrenie 15 min 35 €
/ Liečebný plán 15 min 35 €
/ Dočasná živicová korunka 15 min 33 €
/ Kompozitná korunka 75 min 260 €
/ Konzultácia 30 min 0 €
/ Kontrolné vyšetrenie 15 min 35 €
/ Dočasná korunka z PMMA 60 min 99 €
/ Liečebný plán 15 min 35 €
/ Konzultácia 30 min 0 €
/ Kontrolné vyšetrenie 15 min 35 €
/ Liečebný plán 15 min 35 €
/ Konzultácia 30 min 0 €
/ Kontrolné vyšetrenie 15 min 35 €
/ Liečebný plán 15 min 35 €
/ Odtlačok na implantát 15 min 24 €
/ Dočasná korunka na implantát 60 min 130 €
/ Konzultácia 30 min 0 €
/ Kontrolné vyšetrenie 15 min 35 €
/ Liečebný plán 15 min 35 €
/ Odtlačok na implantát 15 min 24 €
/ Konzultácia 30 min 0 €
/ Kontrolné vyšetrenie 15 min 35 €
/ Liečebný plán 15 min 35 €
/ Protetická konzultácia, vyšetrenie chrupu a dokumentácia 30 min 0 €
/ Kovokeramická korunka - distálny úsek 120 min od 545 €
/ Kovokeramická korunka na implantát 75 min od 350 €
/ Bezkovová estetická korunka- distálny úsek 120 min od 645 €
/ Bezkovová estetická korunka- frontálny úsek 120 min od 645 €
/ Bezkovová korunka na implantát 75 min od 600 €
/ Celková snímatlná náhrada 60 min od 299 €
Facets / Kompozitné fazety 75 min 290 €
Facets / Keramické fazety distálny úsek 75 min 399 €
Facets / Konzultácia 30 min 0 €
Facets / Kontrolné vyšetrenie 15 min 35 €
Facets / Liečebný plán 15 min 35 €
Facets / Kompozitné fazety 75 min 290 €
Facets / Keramické fazety distálny úsek 75 min 399 €
Facets / Konzultácia 30 min 0 €
Facets / Kontrolné vyšetrenie 15 min 35 €
Facets / Liečebný plán 15 min 35 €
Prosthesis / Príprava zuba pred protetickým ošetrením- 1 zub 15 min 35 €
Prosthesis / Fixácia korunky 15 min 21 €
Prosthesis / Sňatie korunky 15 min 22 €
Prosthesis / Odtlačky 15 min 24 €
Prosthesis / Fixná dlaha chrupu 30 min 129 €
Prosthesis / Dlahy 60 min 129 €
Prosthesis / Odtlačky na dočasné korunky 15 min 19 €
Prosthesis / Vax-up model zuba 15 min 20 €
Prosthesis / Konzultácia 30 min 0 €
Prosthesis / Kontrolné vyšetrenie 15 min 35 €
Prosthesis / Liečebný plán 15 min 35 €
Orthodontics Duration Price *
/ Ortodontistická konzutlácia, vyšetrenie chrupu a dokumentácia 30 min 0 €
INVISALIGN – clear aligners / Neviditeľné dlahy 45 min 3800 €
INVISALIGN – clear aligners / Konzultácia 30 min 0 €
INVISALIGN – clear aligners / Kontrolné vyšetrenie 15 min 35 €
INVISALIGN – clear aligners / Liečebný plán 15 min 35 €
INVISALIGN – clear aligners / Neviditeľné dlahy 45 min 3800 €
INVISALIGN – clear aligners / Konzultácia 30 min 0 €
INVISALIGN – clear aligners / Kontrolné vyšetrenie 15 min 35 €
INVISALIGN – clear aligners / Liečebný plán 15 min 35 €
Implantology Duration Price *
/ Vyšetrenie chrupu a dokumentácia 15 min 0 €
/ Chirurgické zavedenie miniimplantátu 60 min 350 €
/ Konzultácia 30 min 0 €
/ Kontrolné vyšetrenie 15 min 35 €
/ Liečebný plán 15 min 35 €
/ Sinus Lift 60 min 630 €
/ Konzultácia 30 min 0 €
/ Kontrolné vyšetrenie 15 min 35 €
/ Liečebný plán 15 min 35 €
/ Augmentácia kostných defektov 60 min 220 €
/ Konzultácia 30 min 0 €
/ Kontrolné vyšetrenie 15 min 35 €
/ Liečebný plán 15 min 35 €
/ Rekonštrukcia kostným štepom 60 min 550 €
/ Konzultácia 30 min 0 €
/ Kontrolné vyšetrenie 15 min 15 €
/ Liečebný plán 15 min 35 €
Implantology / Separácia alveolsrnej kosti 60 min 330 €
Implantology / Zavedenie vyhojovacej čiapočky 60 min 48 €
Implantology / Ambutnment 60 min 175 €
Implantology / Membrana PRF 60 min 55 €
Implantology / Membrána vstrebateľná 60 min 150 €
Implantology / Membrána nevstrebateľná 60 min 150 €
Implantology / Augmentačný materiál 60 min 220 €
Implantology / Konzultácia 30 min 0 €
Implantology / Kontrolné vyšetrenie 15 min 35 €
Implantology / Liečebný plán 15 min 35 €
Implantology / Multiunit 10 min od 100 €
Implantology / Chirurgické zavedenie implantátu 60 min od 800 €
Implantology / Chirurgické zavedenie implantátu a korunka 60 min od 1409 €
Maxillofacial (dental) surgery Duration Price *
/ Dentoalveolárna konzultácia 30 min 0 €
/ Konzultácia 30 min 0 €
/ Kontrolné vyšetrenie 15 min 35 €
/ Liečebný plán 15 min 35 €
/ Petafakcia retinovaného zuba 30 min 178 €
/ Konzultácia 30 min 0 €
/ Kontrolné vyšetrenie 15 min 35 €
/ Liečebný plán 15 min 35 €
/ Konzultácia 30 min 0 €
/ Kontrolné vyšetrenie 15 min 35 €
/ Dekapsulacia zuba 30 min 44 €
/ Konzultácia 30 min 0 €
/ Kontrolné vyšetrenie 15 min 35 €
/ Liečebný plán 15 min 35 €
/ Prehlbenie vestibula 45 min 200 €
/ Konzultácia 30 min 0 €
/ Kontrolné vyšetrenie 15 min 35 €
/ Liečebný plán 15 min 35 €
/ Vybratie stehov 15 min 15 €
/ Kontrolné vyšetrenie po maxilofaciálnej chirurgii 15 min 35 €
/ Excízia drobného tumoru 30 min od 100 €
Alteration of a “gummy smile” / Gingivektómia 15 min 43 €
Alteration of a “gummy smile” / Konzultácia 30 min 0 €
Alteration of a “gummy smile” / Kontrolné vyšetrenie 15 min 35 €
Alteration of a “gummy smile” / Liečebný plán 15 min 35 €
Antrostomy / Ekstirpácia cysty do 20mm 45 min 160 €
Antrostomy / Ekstirpácia cysty nad 20 mm 60 min 220 €
Antrostomy / Sutura slizničnej rany 15 min 20 €
Antrostomy / Konzultácia 30 min 0 €
Antrostomy / Kontrolné vyšetrenie 15 min 35 €
Antrostomy / Liečebný plán 15 min 35 €
Autotransplantation of teeth / Autotransplantácia zubou 45 min 310 €
Autotransplantation of teeth / Konzultácia 30 min 0 €
Autotransplantation of teeth / Kontrolné vyšetrenie 15 min 35 €
Orthognathic (corrective jaw) surgery / Úprava čeľustných anomálií 60 min 330 €
Orthognathic (corrective jaw) surgery / Konzultácia 30 min 0 €
Orthognathic (corrective jaw) surgery / Kontrolné vyšetrenie 15 min 35 €
Orthognathic (corrective jaw) surgery / Liečebný plán 15 min 35 €
Resection of root tips / Resekcia koreňového hrotu- predný zub 30 min 200 €
Resection of root tips / Resekcia koreňového hrotu- bočný zub 30 min 240 €
Resection of root tips / Resekcia koreňového hrotu- každý ďalší zub 30 min 109 €
Resection of root tips / Konzultácia 30 min 0 €
Resection of root tips / Kontrolné vyšetrenie 15 min 35 €
Resection of root tips / Liečebný plán 15 min 35 €
Surgery of an oroantral fistula / Patefakcia alebo fenestrácia retinovanéh zuba 45 min 178 €
Surgery of an oroantral fistula / Naloženie aktívneho ťahu na retinovaný zub 45 min 180 €
Surgery of an oroantral fistula / Zavedenie drenu 15 min 18 €
Surgery of an oroantral fistula / Konzultácia 30 min 0 €
Surgery of an oroantral fistula / Kontrolné vyšetrenie 15 min 35 €
Surgery of an oroantral fistula / Liečebný plán 15 min 35 €
Paediatric dentistry Duration Price *
/ Konzultácia s detským pacientom, vyšetrenie chrupu a dokumentácia 30 min 50 €
Paediatric dentistry / Ošetrenie zuba pri prerezávaní 30 min 36 €
Paediatric dentistry / Premedikácia pri ošetrení detských pacientov 30 min 25 €
Paediatric dentistry / Konzultácia 30 min 0 €
Paediatric dentistry / Kontrolné vyšetrenie 15 min 35 €
Paediatric dentistry / Liečebný plán 15 min 35 €
Premedication / Premedikácia 30 min 50 €
Comprehensive dental rehabilitation under general anaesthesia Duration Price *
/ Konzultácia k sanácii chrupu v celkovej anestéze 30 min 0 €
Comprehensive dental rehabilitation under general anaesthesia / Liečebný plán 15 min 35 €
Comprehensive dental rehabilitation under general anaesthesia / Dentálna hygiena 30 min 70 €
Comprehensive dental rehabilitation under general anaesthesia / Pečatenie fisúr 30 min 27 €
Comprehensive dental rehabilitation under general anaesthesia / Frontálny úsek vysokoestetická výplň 45 min 135 €
Comprehensive dental rehabilitation under general anaesthesia / Distálny úsek stredná náročnosť výplň 45 min 85 €
Comprehensive dental rehabilitation under general anaesthesia / Distálny úsek komplikovaná výplň 45 min 105 €
Comprehensive dental rehabilitation under general anaesthesia / Skloionomerná plomba- 1 zub 30 min 40 €
Comprehensive dental rehabilitation under general anaesthesia / Dostavba zlomeného zuba 45 min 115 €
Comprehensive dental rehabilitation under general anaesthesia / Liečivá podložka skolinomerná, Ca(OH)2 15 min 19 €
Comprehensive dental rehabilitation under general anaesthesia / Liečivá podložka MTA, Biodentine 15 min 39 €
Comprehensive dental rehabilitation under general anaesthesia / Dočasná plomba 15 min 25 €
Comprehensive dental rehabilitation under general anaesthesia / Extrakcia mliečneho zuba 30 min 55 €
Comprehensive dental rehabilitation under general anaesthesia / Extrakcia jednokoreňového zuba/koreňa 30 min 59 €
Comprehensive dental rehabilitation under general anaesthesia / Extrakcia viackoreňového zuba 30 min 239 €
Comprehensive dental rehabilitation under general anaesthesia / Extrakcia koreňa zuba 30 min 59 €
Comprehensive dental rehabilitation under general anaesthesia / Konzultácia 30 min 0 €
Comprehensive dental rehabilitation under general anaesthesia / Kontrolné vyšetrenie 15 min 19 €
Radiology Duration Price *
2D panoramic image / RTG panoramaticky snímok 15 min 30 €
2D panoramic image / iTero scan 15 min 99 €
2D panoramic image / RTG panoramaticky snímok 15 min 30 €
2D panoramic image / iTero scan 15 min 99 €
3D X-RAY / 3D Rôntgen 15 min 99 €
3D X-RAY / 3D Rôntgen 15 min 99 €
Cephalo image / Cefalo snímok 15 min 45 €
Cephalo image / Cefalo snímok 15 min 45 €
Intraoral scan / RTG intraorálna snímka 15 min 16 €
Intraoral scan / RTG intraorálna snímka 15 min 16 €
Anaesthesiology Duration Price *
Anaesthesiology / Malá anestéza do 1 hodiny 30 min 25 €
Anaesthesiology / Veľká anestéz do 3 hodín 180 min 550 €
Anaesthesiology / Každá ďalšia hodina celkovej anestéze 60 min 120 €
Anaesthesiology / Pooperačná starostlivosť s prespatím na klinike 30 min 150 €

* Prices are orientational only | The final price depends on the complexity and range of the interventions, which we will confirm upon consultation | The price list is valid on date 4.10.2023

Instagram

Bratislava

place OC RETRO Ružinov
Nevädzová 6 (1. floor)
821 01 Bratislava
Slovakia

DermaCenter
alternate_email bratislava@dermacenter.sk
phone +421 2 221 17 110

DentalCenter
alternate_email bratislava@dentalc.sk
phone +421 2 221 17 112

Nitra

place OC MLYNY
Štefánikova trieda 35/61 (2. floor)
949 01 Nitra
Slovakia

DermaCenter
alternate_email nitra@dermacenter.sk
phone +421 37 221 11 13

PlasticCenter
alternate_email nitra@plasticcenter.sk
phone +421 37 221 11 14

DentalCenter
alternate_email nitra@dentalc.sk
phone +421 37 221 11 15

Košice

place Tajovského 17
040 01 Košice
Slovakia

DermaCenter
alternate_email kosice@dermacenter.sk
phone +421 55 221 11 25

PlasticCenter
alternate_email kosice@plasticcenter.sk
phone +421 55 221 11 26

DentalCenter
alternate_email kosice@dentalc.sk
phone +421 55 221 11 27

Táto stránka využíva súbory „cookie“, aby vám rýchlejšie poskytla služby šité na mieru. Používaním tejto stránky súhlasíte s naším používaním súborov „cookie“. Ďalšie informácie o súboroch „cookie“, ktoré používame, a o tom, ako ich odstrániť alebo zablokovať, nájdete v našom vyhlásení o súboroch „cookie“.