Cenník

Cenník jednotlivých zákrokov a ošetrení

Zachovná stomatológia Trvanie Cena *
3D RTG snímok celkový 35 €
3D RTG snímok čiastočný 20 €
Aplikácia ozdobného kamienka /dodanie vlastného kamienka/ 30 min 42 €
Celková rekonštrukcia korunky zuba distálny úsek 60 - 120 min 120 €
Dentálna hygiena 30 min 45 €
Digitálny snímok chrupu 35 €
Dostavba korunky predendodontickým ošetrením 30 - 45 min 48 €
Dostavba zlomeného zuba 60 - 120 min 75 €
Dočasná plomba 5 min 15 €
Endodontické ošetrenie mechanicko-chemická preparácia - 1 KK (60-120m.) 39 €
Endodontické ošetrenie mechanicko-chemická preparácia - 2 KK (60-120 m.) 55 €
Endodontické ošetrenie mechanicko-chemická preparácia - 3 KK (60-120 m.) 69 €
Endodontické ošetrenie mechanicko-chemická preparácia - 4 KK (60-120 m.) 85 €
Endodontické ošetrenie zaplnenie KK - 1 KK (60-120 min) 44 €
Endodontické ošetrenie zaplnenie KK - 2 KK (60-120 min) 69 €
Endodontické ošetrenie zaplnenie KK - 3 KK (60-120 min) 99 €
Endodontické ošetrenie zaplnenie KK - 4 KK (60-120 min) 120 €
Fotokompozitná fazeta 120 €
Fotokompozitná výplň biela fron. úsek vysokoestetická-60-90min 95 €
Fotokompozitná výplň biela fron. úsek jednoduchá 45-60 min 65 €
Fotokompozitná výplň biela distálny úsek jednoduchá 45-60 min 45 €
Fotokompozitná výplň biela distálny úsek stredná nár. 45-60 min 55 €
Fotokompozitná výplň biela distálny úsek komplik. 45-60 min 65 €
Individuálny čap - bezkovový 219 €
Individuálny čap - kovový 89 €
Intraorálny snímok 15 - 30 min 12 €
Kontrola 30 min 9 €
Kontrolné vyšetrenie/Recall 10 min 30 €
Korekcia plomby 30 min 10 €
Leštenie a fluoridácia zubov Jeden sextant- 10 min 4 €
Liečivá podložka MTA, Biodentine 25 €
Liečivá podložka skolinomerná, Ca(OH)2 10 €
Liečivá vložka v KK (Ca) 5 min 19 €
OPG snímok 15 €
Odstránenie zubného kameňa a povlakov Jeden sextant- 10 min 8 €
Odstránenie čapu 22 €
Optra Gate 5 min 3 €
Ošetrenie a kontrola po zákroku dentoalveolárnej chirurgie 15 €
Pečatenie fisúr (cena za 1 zub) 45 - 60 min 22 €
Pieskovanie 15 min 25 €
Preventívna prehliadka (vyšetrenie chrupu, dokumentácia, fotodokumentácia) 30 - 45 min 20 €
Preventívna prehliadka v rámci dentálnej hygieny 30 - 45 min 0 €
Primárne endodontické ošetrenie mliečne zuby 60 €
Primárne endodontické ošetrenie RVG, odstránenie kariézneho dentinu, trepanácia, mechanicko-chemická preparácia KK, (60-120m.) 49 €
Príplatok za ošetrenie mimo ordinačného času/ Prednostné ošetrenie 32 €
Re-Endodencia 1KK- 45 - 60 min 44 €
Sklenený čap 15 min 45 €
Skloionomerna plomba 45 - 60min 35 €
Titánový čap 15 min 32 €
Uzavretie perforácie zubného kanálika 80 €
Vstupná prehliadka (vyšetrenie chrupu, dokumentácia, fotoprotokol) 45 - 60 min 25 €
Vyšetrenie pred zákrokom dentoalveolárnej chirurgie 15 €
Výber zlomeného nástroja 50€ - 100€
Zhodnotenie celkového stavu chrupu(dokumentácia, fotodiagnostika, RTG, odtlačky, návrh komplexného plánu liečby) 2 sedenia 90 €
Estetická stomatológia Trvanie Cena *
Ambulantné bielenie zubov 60 - 120 min- 2 návštevy 179 €
Domáce bielenie zubov 179 €
Gél na bielenie zubov 99 €
Komplexné bielenie zubov (ambulantné+domáce) 299 €
Zubné dlahy na domáce bielenie 89 €
Protetická stomatológia Trvanie Cena *
Adhezívny mostík 90 - 120 min od 3x350 €
Bezkovová estetická korunka- distálny úsek 1 - 3 sedenia 399 €
Bezkovová estetická korunka- frontálny úsek 1 - 3 sedenia 445 €
Celková snímateľná náhrada 1-3 sedenia 299 €
Digitálny snímok chrupu 35 €
Dlahy na relaxáciu 1-3 sedenia 129 €
Dočasná korunka laboratórna 130 €
Dočasná korunka na implantát 130 €
Dočasná živicová korunka 30 min 33 €
Fixácia korunky 30 min 21 €
Flexi protéza - akrónová 1-3 sedenia 699 €
Flexi protéza - vertex 1-3 sedenia 499 €
Guličkový spoj 15 min 299 €
Keramické fazety distal. úsek 399 €
Keramické fazety front. úsek 445 €
Kois Deprogrammer 1 sedenie 135 €
Kompozitná korunka 260 €
Kompozitné fazety 290 €
Korunky na implantát bezkovové 460 €
Korunky na implantát kovokeramické 2 sedenia 350 €
Kovokeramická korunka - distálny úsek 1 - 3 sedenia 260 €
Kovokeramická korunka na frontálnom úseku 30 min 299 €
Medzerník - dočasná náhrada rok 15 min 129 €
Medzerník - snímateľná náhrada 15 min od 700 €
Mostík bezkovový od 2x399 €
Mostík kovokeramický od 2x260 €
Obrúsenie zuba 30 min 24 €
Odtlačky 30 min 24 €
Odtlačky na dočasné korunky, silikónový kľúč 15 - 30 min 19 €
Onlay / Inlay - keramický 389 €
Onlay / Inlay - kompozitný 260 €
Oprava zubnej náhrady od 65 €
Rebazácia protézy 95 €
Skeleta zo snímateľnej zubnej náhrady 30 min 160 €
Skeletová protéza 1-3 sedenia 750 €
Smile design 50 €
Sádrový model chrupu výroba v lab. - 2 sedenia 35 €
Sňatie korunky 30 min 22 €
Wax-up model zubu/vizualizácia výroba v lab. - 2 sedenia 20 €
Zásuvný spoj 1-3 sedenia 1 spoj/299 €
Čiastočne snímateľná náhrada 60 min 290 €
Implantológia Trvanie Cena *
Augmentácia kostných defektov od 220 €
Autotransplantácia zubov 310 €
Chirurgická revízia rany 23 €
Chirurgické zavedenie Implantátu 730 €
Chirurgické zavedenie miniimplantátu 350 €
Elevácia zygom. compl. 421 €
Kofferdam 5 - 10 min 13 €
Membrana PRF 55 €
Membrana vstrebateľna, nevstrebateľna - individuálne 150 €
Odtlačok na implantát 24 €
Rekonštrukcia kostným štepom(bone graft) 550 €
Sinus lift 630 €
Zastavenie poextrakčneho krvácania 19 €
Zavedenie vyhojovacej čiapočky 48 €
“Abutment” - spájajúca nadstavba 175 €
“Bone split” alveolu( separácia alveolsrnej kosti) 330 €
Ortodoncia Trvanie Cena *
INVISALIGN – neviditeľné dlahy 45 min 3800 €
Maxilofaciálna (stomatologická) chirurgia Trvanie Cena *
Artrosk. op. TMK 540 €
Chirurgická extrakcia zuba koreňa 90 €
Cystektómia/cysta do 20mm/ 140 €
Dekapsulacia zuba 37 €
Egalizácia ďasn. Výbežkov 295 €
Excizia drobného tumoru 75 €
Exstirp. al. biopsia LU z 1 lokality 240 €
Exstirp. ben.al.mal. - TU kože + lalok 120 €
Exstirp. hemangiómu 120 €
Exstirp. lymfangiómu 120 €
Exstirp. príušnej žľazy 420 €
Exstirp. sublingv. slinnej žľ. 348 €
Exstirpácia cysty mimo extrakčnej rany alebo cysty nad 20mm 245 €
Exstrip. kameňov zo slinovodov 336 €
Extr. retin. a semiret. zubov 317 €
Extrakcia jednokoreňového zuba 30 min 38 €
Extrakcia koreňa zuba za 1 koreň 38 €
Extrakcia mliečneho zuba 30 min 32 €
Extrakcia viac. zubov v CA 300 €
Extrakcia viackoreňového zuba/komplikovaná extrakcia 60-120 min 69-169€
Extraorálna incízia 252 €
Frenulektómia 168 €
Intraorálna incízia 30 €
Jednoduchý chirurgický úkon 36 €
Komplikovaná extrakcia /plánovaný chirurgický zákrok/ extrakcia zubov múdrosti 200 €
Korek. hypertrof. al. keloid. jazvy 240 €
Korekcia Gummy smile od 369€-499 €
Krytie defektu. al. korekcia jazvy 240 €
Naloženie aktívneho ťahu na retinovaný zub 151 €
Op. exostózy, torus palat., mndib 276 €
Op. fixácia luxov. a sublux. Zz. 300 €
Op. oš. Dentitio diff. 118 €
Op. replantácia zz. 336 €
Op.oš. Nepr. Útvarov - epulis 156 €
Ošetrenie poextrakčnej alveolitidy 30 €
Ošetrenie zuba pri prerezávaní Gingivektómia 30 min 36 €
Patefakcia alebo fenestrácia retinovaného zuba 149 €
Plastica COA 372 €
Použitie MTA 80 €
Predprotet. Úprava čeľusti 360 €
Prehlbenie vestibula 200 €
Prehĺbenie vest. v Mx a Mn. 403 €
Probat. exscízia v CA 156 €
Resekcia každého ďalšieho koreňoveho hrotu 91 €
Resekcia kor. hrotu 3 a viac. Zz. 276 €
Resekcia koreňoveho hrotu na bočnom zube 220 €
Resekcia koreňoveho hrotu na prednom zube 180 €
Sutura extrakčnej rany 14 €
Sutura slizničnej rany 25 €
Trepanácia alveolu 40 €
Vybratie stehov 15 min 8 €
Zavedenie drenu 15 €
Parodontológia Trvanie Cena *
Excizia mäkkých tkanív- rozsah do 4 cm 48 €
Frenulektómia/chirurgická úprava uzdičky/ 87 €
Gingivoplastika /laloková operácia- posunuté laloky/ 82 €
Hlboká uzavretá kyretaž za každý zub 25 €
Koronárne posunutý lalok (1 zub) 75 €
Koronárne posunutý lalok (viac zubov) 150 €
Odklopenie mukoperiostálneho laloku 47 €
Odklopenie mukoperiostálneho laloku vo frontálnom úseku s gingivou a osteoplastikou 200 €
Palatinálny graft (rozsah 1-2 zuby alebo implantáty) 180 €
Palatinálny graft (rozsah viac než 1-2 zuby alebo implantáty) 270 €
Predĺženie klinickej korunky zuba/periochirurgické/ 160 €
Pulpotomia 40 €
Vyšetrenie intenzity krvácania Index KOD, PBI + motivácia a inštruktáž- 10 min /odstránenie ZK + povlakov -druhá a ďalšia návšteva 3 €
Detská stomatológia Trvanie Cena *
DACH výkony v CA pre polyv. AA 336 €
Nekrektómia v CA 240 €
Op. EOM v CA 384 €
Premedikácia 50 €
Komplexná sanácia chrupu v celkovej anestéze Trvanie Cena *
Anestéza mandibulárna 5 - 10 min 20 €
Anestézia slizničná 5 - 10 min 6 €
DACH výkony v LA u ger. a rizik. 386 €
Exstirp. al. biopsia LU z 1 lokality 120 €
Exstrip. dent. cýst. 386 €
Repoz. a fixácia zlom. alv. výb. Mn 360 €
Uzáver vestibulonas. al. CON 300 €
Pooperačná starostlivosť Trvanie Cena *
Kontrolné vyšetrenie (mimo kontrolných hodín) 40 €
Kontrolné vyšetrenie (v rámci kontrolných hodín) 15 €
Prvé kontrolné vyšetrenie (v rámci kontrolných hodín)
Vstupná konzultácia 25 €

* Ceny sú iba orientačné | Konečná cena závisí od zložitosti a rozsahu zákroku, ktorú Vám potvrdíme pri konzultácii | Cenník je platný od 1.6.2021

Klientská zóna

Kreditný program budúcnosti

Bratislava

OC RETRO Ružinov
Nevädzová 6 (1. posch.)
821 01 Bratislava

DermaCenter
bratislava@dermacenter.sk
02 / 221 17 110

Nitra

OC MLYNY
Štefánikova trieda 35/61 (2. posch.)
949 01 Nitra

DermaCenter
nitra@dermacenter.sk
037 / 221 11 13

PlasticCenter
nitra@plasticcenter.sk
037 / 221 11 14

DentalCenter
nitra@dentalc.sk
037 / 221 11 15

Košice

OC Galéria
Toryská 5 (2. posch.)
040 01 Košice

DermaCenter
kosice@dermacenter.sk
055 / 221 11 25

Košice

Tajovského 17
040 01 Košice

PlasticCenter
kosice@plasticcenter.sk
055 / 221 11 26

DentalCenter
kosice@dentalc.sk
055 / 221 11 27
Darujte krásu

Táto stránka využíva súbory „cookie“, aby vám rýchlejšie poskytla služby šité na mieru. Používaním tejto stránky súhlasíte s naším používaním súborov „cookie“. Ďalšie informácie o súboroch „cookie“, ktoré používame, a o tom, ako ich odstrániť alebo zablokovať, nájdete v našom vyhlásení o súboroch „cookie“.